«SGML er ein formell metagrammatikk – eit sett av reglar for definisjon av teikn og reglar for formulering av reglar for kombinasjon av teikn.»

 

 

ah.

Advertisements