……for deg!


……………………………………………………
denne posten feirar dagen med å vera galen.
eg har overhovudet ikkje kontroll på det som går føre seg her.
eg berre klør etter å gå inn i HTML-en for å finna ut av det.
nei det gjer eg ikkje! skikk dykk, bilete!
eg laut separera dei slik ein gjer med urokråker i førskulen.

……………………………………………………

Advertisements