gruppearbeid, i moo og i røynda. me analyserte denne nettsida sine læringsprogram:  http://www.bbc.co.uk/science/humanbody/

me spelte litt spel om kroppen og diskuterte kva me fekk ut av det, og fylte ut fylgjande skjema:

Science and nature: human body and mind

 

Hva er læringsmålet/målene til læringsopplegget/miljøet?
 – Lære om kroppen

På hvilke(n) måte(r) vil brukeren bygge kunnskap eller få ny/bedre kompetanse?(Beskrivelse til produktet som annonsert)
– ved å spille spill, der en plasserer kroppsdeler og lignende. Gjennom prøving og feiling.
Hvilken type IKT er inkludert? (teknisk deler, programvare(r), 1 til en kommunikasjonsvei, en til flere, flere til flere? Web 1? Web 2?)
– en til en. (Evt en til flere hvis samarbeid om spillet.)
– web 1

 
Hvilket publikum bruker opplegget/miljøet?/ Hvilket publikum retter opplegget/miljøet seg til:
– alle som finner glede i enkle spill. det er vel helst yngre mennesker, men de må ha engelskkunnskaper for å komme i gang.

Hvilket læringsteori er annonsert som brukt? (i tilfelle det er annonsert.)
ikke annonsert, trolig behaviourisme: I behaviorismen definerer man læring som en atferdsendring. Denne atferdsendringen kommer etter gjentatte repitisjoner av stimuli. Datamaskinen egner seg godt til dette ved: at den kan repetere oppgaver (drillprogrammer).Dette er et slikt program.

Hvilke læringsteori faktisk viser seg som støtte til programmet? Er dette adekvat til læringsmålet? (her sleit me noko med å forstå spørsmålet)

Hvilke aktiviteter vil delta brukerne? (her òg)
Er det risoko/mulighet til at de gjør mer/mindre enn det som er annonsert?
Ja, man kan bare dreie organene til man får beskjed om at det er rett, og legge dem på vilkårlige steder til man får rett.

Med hvilke konsekvenser for læring?
En får kanskje ikke reflektert så mye over det en har lært, for at kunnskapen skal feste seg.

Har opplegget/miljøet:

en kreativ del? Hvordan viser dette seg?
– nei, man kan ikke gjøre noe utover det spillet har fastsatt. Låst innenfor spillets rammer.

 
en kollaborativ del? Hvordan viser dette seg?
– nei, man deltar på de forskjellige aktivitetene alene.

en metakognitiv del? Hvordan viser dette seg?
– tja, man kan være bevisst sin egen læring når man får korrigert tidligere kunnskap, men man kan også spille ganske apatisk.

Spansk_utvekslingsstudent (som meinte han fekk læringsutbyte av spelet) sa:
”jeg la merke til at milten lå lenger oppe enn jeg trodde»
«og at hjertet lå mer eller mindre i midten, bare at organet er større på ene siden»
«og jeg lærte at magen er en muskel»
«Siden organene må roteres må man lære seg foran og bak på et organ»

 

Finnes det en hjelp-seksjon? Ja
Hvilken type hjelp er det? (dette svarte V aldri på, enno eg sendte opptil fleire moo-sms’ar)

 

 

Hvilke(n) kompetanse(r) må brukeren ha for en basis og optimal bruk av opplegget/miljøet?
– noe engelskkunnskaper. Kan kanskje klare seg godt uten også.

utover analysa lærte me at det å gå inn på eit eige rom i moo-en for å snakka privat (me ville unngå at dei andre fekk tak i våre dristige og nyskapande svar) ikkje naudsynleg er heldig for gruppearbeidet si utvikling. eg opplevde det som om alle (- to -) unnateke moi kava seg voldsomt opp omkring interiør og design, og miste fokus på oppgåva.

(fun fact: bokmålet i rapporten er faktisk mitt verk)

Advertisements