fyrste kjende fotografiet av ein person! (finn den sjølv) frå 1838. eksponeringstida var omlag 10min, så trafikken viser ikkje.

Advertisements