viss det er like fint å få livsteikn hin vegen òg, forstår eg at mamma etterlyser det av og til! det skal ikkje so mykje til!  takk :D

heimen knepper:

no luktar det kjøt og kaalrabi fraa store pannar

eg e i sløyden og rydde. me har dårleg vær