eg vil no dela mine beste observasjonar frå huin 102, underklasse: semantic web. frå byrjinga. då ting verkeleg var vagt. dette speglar seg i notatane:

maskinmetaforen vs organismemetaforen = organismen var ei slags maskin

kan ein reduserast til informasjonsstruktur?

metadata og annotasjon både heng saman og….er det same…og er forskjellig.

ontologi: surfebrett, kognitiv trampoline for brukarane

induktiv kunnskap: går inn i verda som ein makk og samlar informasjon om verda på eiga hand, og freistar å danna strukturar.

 

 

 

 

notatane er teke heilt ut av sin kontekst. men eg er eigentleg ikkje sikker på om dei nokonsinne har hatt det heller.

Advertisements