avisa hordaland provar at alkoholinntak kan føra til mindre intelligente handlingar.

prov I: totalt fråvære av logisk tankegang

slåst om kva kampsport som er best

voss: natt til sundag braka to
rusa vossingar saman utanfor
Park Hotell Vossevangen. dei to
skal ha kome i ein diskusjon om
kva kampsport som er best – og
det heile utarta til slagsmål.
den eine av dei to fekk øydelagt
brillene sine.

prov II: fråvære av brok, og dei naudsynte fylgjene av dette.

politiet henta full svenske

voss: politiet måtte fredag mor-
gon trø til for å hjelpa NSB med
å bli kvitt ein full svenske på vest-
gåande nattog. – mannen som
er i 60-åra, hadde kledd av seg
nedantil, og lagt seg i midtgang-
en, seier lensmann Kåra Rykk.
– kanskje han trudde han var hei-
me? mannskap frå lensmanns-
kontoret henta mannen på Voss
stasjon, og let han sova vidare i
arresten. klokka 13 fredag sov
mannen framleis. – så me har
enno ikkje fått avhøyra han, sei-
er Rykke.

kjelde: avisa hordaland

Advertisements