glimt frå kjetta Laugen sin innhaldsrike laurdag.

laugalaurdag

bileta er attgjeve i kronologisk rekkjefylgje.

8:18 – sterkt i tvil. ute eller inne?
mellom 10:50 og 13:04 – gamlasenga
13:28 – vaken
14-tida – tulipanar og stoveglas
15:18 – på ullgensar på badet
16-tida – oppdatering på nyhende
19:03 – ny økt på ullgensaren på badet

Advertisements