“Akismet har fanga 1 spammar for deg sidan du installerte det.”

 

kan spam gjerast søtare? eg veit ikkje om “spammar” skal vera eintals- eller fleirtalsform, gissar på det siste, og at spammen vart fanga med håv. snilt og forsiktig.

Advertisements