No skal eg ta stilling til kva eg tykkjer om at huin105 har si eiga Facebook-gruppe, om korleis universitet bør nytta Facebook, og om verksemder bør ta Facebook i bruk i sin nettstrategi. (Omlag slik, for eg er ikkje så god i engelsk i utgangspunktet, og har i tillegg nytta to timar i dag til tyskoversetjing.)

Her er mi synsing. Eg er ikkje noko fjesbokfan frå før av, endå eg har profil. Eg er det klassiske dømet på ein fjesbokbrukar som følgde straumen dit fordi all kommunikasjonen mellom vener og kjente plutseleg skulle gå føre seg der. (Kommunikasjonen har heldigvis seinare gått noko tilbake til før-fjesboklege kanalar) At det no finnast ei huin-gruppe på fjesboka er forsåvidt greit, endå det ville vore meir naturleg om dette var noko studentskapt – så vidt eg veit er det lærarane som har oppretta gruppa? Eg tykkjer ikkje universiteta treng nytta Facebook i det heile, me har allereie informasjonskanalar nok, som studentportalen og fagbloggen. Om det vert naudsynt å sjekka fjesboka også, vert det eit ekstra stressmoment. Men eg reknar med at dersom Facebook skal nyttast i universitetssamanheng vil det vera for særs uformelle meldingar og slikt.

Det med verksemder og organisjonar veit eg ikkje heilt om eg forstod heilt, kanskje de snakka om det i undervisninga førre veke? Eg tykkjer Facebook er for useriøst slik det er i dag til å kunna takast effektivt i bruk av verksemder. Dette er likevel meir grunna at Facebook verkar så useriøst, enn fordi teknikken ikkje ville innfridd verksemdene si trong. For organisasjonar fungerar det sikkert betre. (Alle organisasjonar eg er tilknytt er på Facebook iallefall)

Advertisements