I seminartimen igår diskuterte me Jacob Nielsen sin tekst.

Poenget i teksten er at lesarar av nettsider ikkje les teksten ord for ord, men scannar den etter interessant informasjon. Dette må ein ha i bakhovudet når ein skriv tekstar for nettet,  og tilpassa tilpassa teksten scanninga ved å disponera den slik at den er lett å scanne. Jacob Nielsen sine tips er å nytta:

  • highlighted keywords (hypertext links serve as one form of highlighting; typeface variations and color are others)
  • meaningful sub-headings (not «clever» ones)
  • bulleted lists
  • one idea per paragraph (users will skip over any additional ideas if they are not caught by the first few words in the paragraph)
  • the inverted pyramid style, starting with the conclusion
  • half the word count (or less) than conventional writing

Eg meiner: Eg veit ikkje om eg tykkjer han kjem med revolusjonerande nyhende her – men så er jo teksten frå 1997 og, då. Dei same tipsa lærte me for skriving av avistekster òg..

Ein kan òg spørja seg om han sjølv tok omsyn til funna i si eiga undersøkjing då han valde å smetta inn den utruleg keisame tabellen nedst i teksten. Som attpå ikkje er særskilt forståeleg (korleis kjem ein fram til 124%?). (Truleg var det eit medvite val då, ut frå den snudde pyramide-stilen – han hadde allereie presentert poenget, og det var ikkje så farleg om lesarane ikkje ville lesa tabellen òg.)

Advertisements