i førelesinga idag fekk vi høyra at fargen gult representerer sjukdom og daude. der fall det nokre brikker på plass! til dømes forklarar dette rimeleg greit kvifor eg er ei katastrofe i blodbanken. det er sjølvsagt veggjene i blodgjevarrommet si skuld. meir dyster gulfarge skal du leita lenge etter, den er omlag slik:

gulweb

bør dette kombinerast med blod? nei. bør det inngå i fargekartet på eit sjukehus i det heile? truleg ikkje.
men eg døydde ikkje, eg sit jo her og skriv. (no har eg mist markøren, det var ilt irriterande) ikkje mista eg synet heller, ikkje ein gong fargesynet (diverre, det hadde eg jo kanskje vore tent med, m.o.t. veggjene), slik eg plar i liknande situasjonar.

…men eg oppmodar til å gje blod då! (opp alle jordas fargeblinde) også oppmodar eg blodbanken til å måla om, samt å setja inn vindauge. og nokre skiljeveggjer.

takk til: paint, for utlån av umotiverande farge.

Advertisements