eg laga dei obligatoriske lenkjene mine heilt åleine

det er omstenda kring dette som er vanskelege altså. å koma seg inn på datarommet (kortet verka). å gå attende i tankane og freista å hugsa korleis ein logga seg inn på hoguslg og secure shell. å finna ut kva som er gale når lenkjene ikkje verkar på fyrste, andre, tredje, fjerde og femte freistnad. (då las eg meg fram til korleis det skulle gjerast i kjeldekoden til dei andre studentsidene. effektiv sniking. men eg meiner at eg gjorde det riktig fyrste gong då, ikkje godt å seia kva som hende der.) det var forresten direkte utruleg at datarommet var ledig. nett so da sko» vå telaga.

Advertisements