ei oppgåve frå mariell, sjølvsagt.

vel, skjermen min er grøn og rotete, med amélie midt på.

(vankar det handikap-poeng sidan eg faktisk har  f o t o g r a f e r t  den?)
print screen-knappen vart nytta i alle mogelege kombinasjonar, også åleine, men alt utan resultat.

skjerm1

times are hard for dreamers

ampoulin

Advertisements