Å laga ei samleside

Vibeke, Marchus og eg lagde denne sida. Me fekk mykje hjelp av Regine, som lagde ei eiga side etter same arkitekturprinsipp. At dei norske bokstavane ikkje verkar kjem ikkje av feilkoding, der var det ein tenar som sleit.

Fredag såg sida slik ut:

samlesideweb
(sjå, no kan eg print screen!)

Sida sin arkitektur er valt ut frå våre evner til koding, og av omsyn til brukaren. Me valde å samla lenkjene i enkle undergrupper som ville verka meiningsfulle også for personar som ikkje kjenner til området frå før. «Mat» og «bygningar» forstår dei fleste, medan «Sydneshaugen» og «Ulrikke Pihl» utan annan informasjon ikkje er like sjølvforklarande.

Det vart skrive fleire individuelle sider om nokre av bygningane/stadene i guiden. Me har valt å lenkja til eit utval av desse, men tenkjer oss at ei seinare organisering av sidene kunne hatt fleire nivå – slik at om ein trykkjer seg vidare til HF-biblioteket, kjem ein til ei samleside for alle sidene som er laga om biblioteket.

Hadde tid og evner strekt til ville me truleg nytta bilete for lenkjene på samlesida òg. Det hadde jo til dømes vore fint for vitjarar som kjenner til bygningen sin utsjånad men ikkje namnet. (No skal ein ikkje sjå aldeles vekk frå at dette enno kan skje. Helga er enno ung.*)

Referansar til pensumlitteraturen var det litt verre med, kjenner eg. (Kan det vera noko i den boka biblioteket ikkje har fått tak i enno, skal tru?) Men me har iallefall ikkje kategorisert slik.

Sida er enno under arbeid og vil venteleg sjå noko betre ut på måndag. Den noverande utsjånaden (og den noko ustabile kjeldekoden bak) tek underteikna alt ansvar for.

(*det lagde seg masse turre vitsar ut frå denne setninga. orsak!)

Advertisements