er denne høgspentmasta eg fann på leiting etter det vanlegare ordet for «Hochspannungsmast» på tysk. skulle dette trigga mast-interessa dykkar, er det store mengder av mindre skremmande master her. dette er ei av dei grundigaste wikipediasidene eg har funne nokon gong. wow liksom. det finst mastenerdar òg!

og ordet? eg trur eg satsar på «Freileitungsmast».

Advertisements