kvifor er du her?

eg får så veldig mange besøk frå huin105-bloggen. eg lurar på kvifor. så sei det. har nerdebloggen blitt blogganalyseprosjekt etter at eg måtte droppa emnet eller noko slikt? og bør eg i så tilfelle skjerpa meg for at bloggen skal innfri som analyseobjekt?

for all del. eg likar masse besøk. eg likar dei som kjem utan grunn òg. hald fram med det.

(viss ingen svarar må eg skriva dette på engelsk av omsyn til dei framandspråklege besøka, og slik språkskjending vil de ikkje oppleva, tru meg.)

Advertisements