i november ei gong var eg nøgd fordi wordpress gav meg nokre spreidde nynorskord i bakomfunksjonane* til bloggen min.

eg har etterkvart skjøna at det er eit omsetjingsopplegg på gang, som eg er så heldig å få ta del i som overlukkeleg observatør på sidelina. hadde eg vore meir teknisk hadde eg sjølvsagt drive med den konkrete omsetjinga sjølv. så har det jo sin sjarm, dette å sjå på at andre arbeider også. særskilt når dei som utfører arbeidet brått fann ut at det var deira tur til å laga middag, og laut skunda seg heim midt i omsetjinga av ei frase, som her (midt på):

dontgloym2

dontgloym3

no kjem eg faktisk aldri til å gløyma «http://»!

merk elles den rådande forvirringa kring omgrepet «kategori» i margen til venstre. det er mykje slikt om dagen. det er kjekt. er bokmålsversjonen slik også? for eg tykkjer jo at det er litt rart – men kjekt – at nynorskomsetjinga tek utgangspunkt i den engelske versjonen, og ikkje ein allereie eksisterande norsk versjon. så dette skulle jo tyda på at ein slik allereie eksisterande norsk versjon ikkje finst – eventuelt at denne ikkje er fullstendig enno. hm?

ja, eg meiner det, eg er oppriktig interessert i slikt.

*alt som ikkje er på framsida, altså. alt som de vitjarar ikkje kan sjå.

Advertisements