me hadde om maskinomsetjing idag. for lenge sidan trudde dei at maskinene ei gong ville koma til å ta over for menneskelege omsetjarar, men ein har etterkvart kome til at maskinene slit litt, og alltid vil gjera det. dei slit særskilt med å finna rett tyding i møte med fleirtydige omgrep. maskinomsetjing er keisamt å prata og å lesa om, så eg syner heller korleis det ser ut i røynda:

opprinneleg og ganske harmlaus tekst frå BT:

Dameglad osing bortvist

En ungdom fra Os forvilla ut på Osterøy. Det hele utviklet seg.

Det var lørdags natt telefonene begynte å strømme inn til politiet.

Svinkjøring
– Det var ungdomsfest i Fotlandsvåg. En ungdom fra Os hadde forvillet seg ut der. Han skulle hente en dame. Telefonene gikk ut på at osingen kjørte svært stygt med en bil, forteller sier politiførstebetjent Norvald Bergfjord ved Bergen Nord politistasjon til bt.no.

– Skulle ta han
Den neste telefonen kom fra den bilkjørende osingen.

– Han innrømte å ha kjørt litt for nært noen folk, men nå var han redd. Folkene på festen på Fotlandsvåg skulle ta han, fortalte han politiet, sier Bergfjord.

Like etter kom en ny telefon. Denne gangen fra damen som osingen skulle hente. – Hun var redd for hva de lokale folkene kom til å gjøre med kjæresten.

Bortvist fra Fotlandsvågen
Osingen og damen kom seg unna uten skader.

– De fikk klar melding om å holde seg langt unna Fotlandsvåg og helst hele øyna fra nå av, sier Bergfjord.

og her i engelsk versjon, slik «google oversetter» å tolka teksten:


Dame Happy osing expelled
A youth from Os bewildered on Osterøy. It all evolved.

It was Saturday night phones began to flow into the police.

Pork Running
– It was the YOUTH in Fotlandsvåg. A youth from Os had go out there. He would pick a woman. The phones went out on that osingen ran very ugly with a car, reports said police chief Norvald Bergfjord by North Bergen police to bt.no.

– Should he take
The next phone came from the bilkjørende osingen.

– He admits to have taken a little too close to some people, but now he was afraid. The people at the party on Fotlandsvåg would take him, he told police, «said Bergfjord.

Soon after came a new phone. This time from the lady who osingen should get. – She was afraid of what the local people was to do with the boyfriend.

Expelled from Fotland harbor
Osingen and the lady got away without injury.

– They had clear message to stay far away Fotlandsvåg preferably whole øyna from now on, «says Bergfjord.

sidan eg er tyskstudent vel eg å ta med google si tyske omsetjing òg. tysk er eit mykje meir komplisert språk enn både norsk og engelsk, så her reknar eg med at google møter veggen:

Dame Happy osing ausgewiesen

Ein Jugendlicher aus Os verwirrt auf Osterøy. Es entwickelte sich.

Es war Samstag Nacht Handys begann zu fließen in die Polizei. (mobiltelefonar byrja å flyta)

Schweinefleisch Running (kva skjer med engelsken forresten?)
– Es war die Jugend in Fotlandsvåg. Ein Jugendlicher aus Os hatte es gehen. Er würde eine Frau wählen. (han ville velja ei dame) Die Telefone ging auf, dass osingen lief sehr hässlich mit einem Auto (osingen køyrde svært hæslig med ein bil), Berichte, sagte Polizei-Chef Norvald Bergfjord von North Bergen Polizei bt.no.

– Sollte er sich (skulle han seg….jawohl?)
Das nächste Telefon aus dem bilkjørende osingen.

– Er räumt ein, dass wir ein wenig zu nahe an einige Leute, aber er hatte Angst. (han innrømmer, at me litt for nær nokre menneske, men han var redd) Die Menschen auf dem Parteitag (partidag!) am Fotlandsvåg würde ihn, sagte er der Polizei «, sagte Bergfjord.

Wenig später kamen eine neue Telefonnummer. (kort tid etter kom eit nytt telefonnr) Dieses Mal von der Dame, die osingen sollten. – Sie hatte Angst, von dem, was die Menschen vor Ort zu tun, mit dem Freund.

Aus Fotland Hafen
Osingen und die Dame hat sich ohne Verletzung. (ehm..»osingen og dama har seg utan skade»)

– Sie hatten klare Botschaft zu bleiben weit weg Fotlandsvåg vorzugsweise ganze øyna von nun an «, sagt Bergfjord.

Advertisements