i tilfelle nokon skulle lura på kva ei semesteroppgåve om nominalisering*  går ut på, er det dette.

* kan også verta omtalt som substantivering, og omtalar ein prosess der ein lagar substantiv («ting-ord»)  av verb («gjere/handlings-ord») eller adjektiv («ord som skildrar ting-orda»).

samla og samanlikna:

nominaliseringweb

forklaring: orda til venstre er nominaliseringar frå bokmålsversjonen av ei lærebok, fleire er av den typen som har utvikla seg frå eit verb/adjektiv for lenge sidan og no er eit heilt alminneleg ord, som t.d. «sparing» og «frihet». orda til høgre er dei tilsvarande orda i nynorskversjonen av same lærebok. om det ikkje er noko ord i nynorsklista er det fordi same ord (evt med minimale endringar) vert nytta i båe språk. dei gule linene er stader der nynorsklæreboka vel å unngå nominalisering, og difor må skriva setninga annleis. spanande!

Advertisements