sidan eg brukar alle omgrep eg kan på semesteroppgåva, vert det ikkje så mange att til blogging. det får eventuelt verta etter eg har kutta dei 1500 orda som er over makslengd. det vert mobilbileteblogging i staden! (men eg har ikkje sunke så djupt at eg bloggar frå mobilen endå, altså)

fire dagar att til innlevering ser slik ut:

semesteroppgaveweb

her har eg nett fått skrive ut teksten etter tre mislukka freistnadar. 1) shait, dataen som er tilknytt skrivaren kan jo ikkje lesa open office! 2) fankerten, den kan ikkje opna pdf skapleg heller 3) «pål, den vil berre lagra teksten, ikkje skriva ut, kan du fiksa detta?»

korrekturlesing

laugen les korrektur og kjem med framlegg i høve nokre problematiske avsnitt.

no er faktisk oppgåva ein samanhengande tekst med byrjing og slutt. midten (analysa) er ferdig. no skal innleiinga verta tilpassa det eg faktisk har gjort (…), og avslutninga verta utstyrt med nokre slåande poeng.

Advertisements