kampen mot maksgrensa på 5000 ord, uttrykt med tal.

man: 4165
tys: 3824
ons: 5071
(tors: – )
fre: 5709
laur
: 5532
sun 5264
mån 5343


med to
feite tabellar (= 800 ord) i analysedelen, er eg svært nøgd med det siste talet. som det elles kjem fram av oversikta kan ein sjå at eg a) var svært produktiv mellom onsdag og fredag, også kalla torsdag. b) sov ganske dårleg natt til laurdag.

kvelden skal brukast til å leva seg inn i det forvitnelege referansesystemet chicago.

Advertisements