i tillegg til at eg har hatt uforklarleg masse vitjingar på bloggen i forgårs (eg skreiv då verkeleg ikkje noko då?), synte ei lenkje frå gårsdagen at bloggen min har blitt omsett til tysk gjennom google translate. dette er jo sjukt! sjukare vert det av at det er dette innlegget personen har hatt så intenst lyst til å lesa på sitt eige språk, nemleg det uhøgtidlege referatet frå den interaktive tysktimen me hadde i huin102!

tyskblogg

sidan kolonna er så smal kan eg diverre ikkje ha større bilete, så  her kjem nokre av høgdepunkta:

tysktime

nokre av overskriftene:

Me er i gang.Eller ikkje. Merk at på dette tidspunktet i undervisninga retter folk opp handa når dei lurar på noko :

Wir sind in gang.Eller nicht. Beachten Sie, dass zu diesem Zeitpunkt in der Lehre Menschen die richtige Seite, wenn sie auf etwas lurar:

Kaoset er eit faktum. Elevane vil ha friminutt. Gullungane vil ha ro til å konsentrera seg. Øystein prøver å oppmuntra til læring, men gjev opp og sender elevane på den nyoppretta gangen i staden. Me tek pausen som ikkje var lov fordi den braut med rollespelkonseptet.

Das Chaos ist eine Tatsache. Die Schüler haben die Pause. Gull Kinder noch zu konzentrieren. Øystein Lernen zu fördern, sondern die Aufgabe und das Senden der Schüler in die neu geschaffene Zeit statt. Me, die den Bruch, der nicht zulässig, weil die Rolle blustering mit Konzept.

Attende frå pause og mykje rot og subjektiv trong til fôr, drikke, toalettbesøk…og bestikk. Tysklærar får retta nynorsken sin.


Zurück aus Pause und viel rot und subjektiven trong zu füttern, trinken, toalettbesøk … und Besteck.
Deutsch lehren wird festgelegt nynorsken sin.

……………………………………………………………………………………………………….
Elles tykkjer eg om hybridspråket som oppstod fordi gugel ikkje kan nynorsk, særskilt den nye teksten øvst på sida:

ida Nerds im Netz – freistnad für die Reflexion rund um die Uni-Themen, sowie eine ständig wachsende Zahl von ausserhalb im Zusammenhang fjas

særskilt bra er «ausserhalb im Zusammenhang fjas». («utanfor i samanhengen fjas»).

eg er litt engsteleg for korleis det går med personen som gjennomførte denne omsetjinga, etter å ha truffe på det innlegget på bloggen som utan tvil er lengst ute av alt som er skrive her. tysktime på MOO, liksom! og som om ikkje det er nok, er læraren ein tysk romanfigur, og alt går føre seg i ein konsentrasjonsleir (det ordet greidde heldigvis ikkje gugel å omsetja). korleis personen fann bloggen? jau, dette kjem òg fram av statistikken. det syner seg at ein finn den interaktive huin-tysktimen om ein søkjer på «nackt im klassenzimmer»!

Advertisements