høgt og lågt i sola som var. eller eit helst ubrukeleg bilete-innlegg, om du vil.

høgt

tre2web
(teater-tre. gjorde seg ikkje så godt på bilete som i røynda. i fint vêr er slauring under desse trea er sterkt tilrådd. gjerne med bok eller godt selskap.)

eplefireweb
(oppglødd og ambisiøst epletre. planta av nettnerden då ho var omlag sju år. produserar tofarga eple som ikkje bør etast. dei kan truleg nyttast til gelé, dette er endå ikkje prøvd ut. soga held fram når den tid kjem.)

mellom

laugsolingweb
(røynd soling med solstol, bok og alternativt solfilter.)

lågt

parkweb
(den lokale parken, slik den truleg ser ut for særs små hundar)

solingweb
(heime leikar me ofte at me er i syden. slik kan det sjå ut. sidan eg har nytta faktor 20 heile tida, er eg framleis ljosare enn desse mattene. unnateke på beina, for der har eg etter kvart juksa med ein særs tvilsam krem. den fargen kjem til å gå vekk neste gong eg voksar leggane, så eg må snart ta stilling til om det er glatte bein eller farge eg skal satsa på denne sommaren. ei problemstilling eg ikkje ofrar mykje energi, for eg gjev vel fanden. eg har nemleg fått ca 8 freikner, og er godt nøgd.)

Advertisements