dei likar å senda bokpakker eg ikkje vil ha i det heile. harry bøker. uventa ofte. som det er dyrt å senda attende. og dei har skrive forlagsnamnet sitt gale ein stad i fila for nettsida si. KONGE!

cappelen

Advertisements