bergens tidende har fått med seg at blogging skjer på internett:

nettbloggarar

andre har fått med seg at ordet «blogg» kjem frå engelsk «weblog» – på norsk «vevlogg» – og at det såleis ligg i namnet at aktiviteten går føre seg på veven. veven vert ofte referert til som «internett» (det er ikkje heilt synonyme omgrep, men det går greitt. sidan ingen veit skilnaden vert dei jo nytta synonymt i praksis). også dei som ikkje kjenner til namnesoga veit at blogging er eit internettfenomen. bt meiner likevel det er naudsynt å lansera dette ekstremt plasskrevjande nye substantivet, der berre siste halvdel (etter bindestreken) er strengt naudsynt. hjarteleg til lukke med det!

framlegg til alternative overskrifter:

«folk som skreiv vevlogg på veven vart fengsla»
«hadde internettside på internett – vart fengsla»
«vev-vevloggarar vart fengsla»

eller er det rett og slett slik at blogging på internett er utdatert? at det er mest i tida å blogga frå mobilen (er vel strengt tatt innom nettet då òg?), og at det at blogginga i dette tilfellet gjekk føre seg på gamlemåten, er så sjokkerande at det må trykkjast inn i overskrifta for ein kvar pris?

nettnerding gjer merksam på at teksta du nett las er internett-blogga.

Advertisements