…har eg vorte innmeld i statskyrkja att. om det ikkje heng slik saman at kyrkja berre valde å ignorera det då eg melde meg ut for nokre år sidan, då.

kyrkjevaletweb

dette er jo endå meir krenkjande enn å finna ut at ein heile livet har vore innmeld, utan å ha vorte døypt eller konfirmert eller noko. eg har tykje meg kvittering på at eg er utmeld!

kyrkjevalet2.web

eg har i alle fall høve til å stemma. stryka alle dei kjipe folka på lista og føra opp nokre særs liberale folk i staden. hadde eg endå berre hatt tid til å setja meg inn i kyrkjemiljøet samstundes som eg skal bu meg til stortingsvalet. det har eg diverre ikkje.

Advertisements