ja, så har eg sykla ute i bytrafikken att, og vil gjerne koma med nokre merknadar til følgjande medtrafikantar:

hansa-lastebilen som stod parkert på fortauet ovanføre stasjonen:

hjarteleg til lukke med den beste parkeringa eg har sett i heile mitt liv! eg tenkte å ta bilete, men det vart jo for dumt å stoppa sidan eg faktisk kunne sykla forbi.. bilen var parkert slik at det var godt over ein meter breidde på fortauet innanfor, utan at parkeringa av den grunn såg ut til å vera til hinder for øvrig trafikk ute i vegen. heilt fantastisk, og litt utruleg. (kanskje den fungerar slik  som den bussen i harry potter?)

mor og dotter som gav idioti eit andlet ved busstoppet litt nedanføre:

når de båe to faktisk får blikkontakt med syklisten, skal de flytta dykk. de skal på ingen måte byrja å gå ved sida av kvarandre slik at de tek opp heile breidda. ikkje skal det vera naudsynt å bjølla på dykk tre gonger heller.

Advertisements