ida bur seg til eksamen og freistar å skriva kvart andre innlegg på bokmål framover hausten. dette er eitt av dei.

eksamensstoda

slik jeg har forstått det har det tidligere vært vanlig å kjøre ulike eksamens- og mappespråk på de to nordiskfagene som går parallellt i semesteret. slik ville jeg få skrevet ei mappeoppgave på bokmål og ei på nynorsk i høst, og samstundes muligens fått skriftlig eksamen på nynorsk i det emnet som har det (for det ene har bare muntlig). nynorskeksamen ville sjølsagt vært den herligste løysinga, fordi jeg da trolig bare ville møte konkurranse fra andre med nynorsk som hovedmål (litt frekt, jeg veit det). i tillegg kunne jeg ha lagt meg skikkelig i selen for å utvikle et så radikalt bokmål i mappeoppgava mi som overhodet mulig. dessverre (for meg) har nordisk valgt å kjøre samtlige mappeoppgaver på nynorsk i høst, slik at de med nynorsk sidemål får øvd seg så mye som råd (før skriftlig nynorskeksamen til våren).

nå er det egentlig ikke slik at jeg trenger å øve så veldig på å skrive bokmål. jeg kan det. jeg kan det kjønnslause, blodkonservative bokmålet jeg blei oppfordra til å skrive da jeg begynte med sidemål. og jeg vil jo ikke skrive slik. jeg vil ha hokjønnsorda tilbake, og helst også ta i bruk så mange av de tillatte nynorskorda (t.d. «skilnad» og «kjærleik») som mulig. jeg vil skrive et språk som finnes utafor aftenposten og kalfaret, og som egentlig kommer så nært mitt eige språk (nynorsk + «nynorsknær» dialekt) som råd. så når jeg nå skal ta til å blogge litt på bokmål i nerdebloggen, er det for å på sikt utvikle ei form for bokmål som jeg uten store vansker kan kalle både «norsk» og «mi eiga».

dette innlegget har bare fått hjelp fra denne nettordboka. de ekstremt «nynorske» orda i teksta skal være ok ifølge denne kjelda. om de er klammeformer er jeg litt usikker på, slikt bør jeg vel helst unngå.

Advertisements