når vanskegraden i faget er på «skal tro hvor mange ledd det er i denne setningen og hva er objekt?»-nivå, må vi med exfac språk og kommunikasjon, og tysk grammatikk til 200-nivå, finne noe annet å bryne oss på. så jeg droppa oppfølgingstimen med (trolig) konstruerte eksempelsetninger til fordel for seriøst krevende setningsanalyse av autentisk tekst. min egen tekst. jeg skrev ut et tidligere innlegg fra bloggen, og prøvde å finne de setningsledda som var presentert i undervisninga. (subjekt, objekt, indirekte objekt, adverbial, setningsadverbial, spiv og opiv, så vidt jeg husker) problemer møtte jeg allerede i første analyserte setning. er «dagens nyhende» både indirekte og direkte objekt? går det an? trenden fortsatte gjennom hele teksten, og skyldes sannsynligvis forfatterens oppheng i alternativ syntaks og ekstremt omfattende objekt.

analysew

jeg gav etter hvert opp med å analysere setningene som utgjør de lange objektene (vi har jo ikke kommet så langt i undervisningen ennå). jeg tror store deler av analysen er helt ute. men jeg fikk da i alle fall innsyn i min egen setningskonstruksjon, som tidvis virker håplaust kompleks. underveis i arbeidet fant jeg også noen pinlige grammatiske feil, og et par skikkelig dårlige setninger.  så læringsutbyttet var nok ikke så verst.

analyse1w

senere skal vi sikkert tegne trekonstruksjoner til setningene. jeg ser fram til å gjøre dette med den firelinjerlange-delvis-kursiv-greia på det første arket.

Advertisements