stearinlyssesongen er her! i høve dette har jeg sjølsagt tatt ansvar og skifta batteri i røykvarslerne. to stykk (den ene begynte å klage seg først i går, så vi har ikke levd risikabelt uten varslere heilt til nå, altså (mamma)).

rvw
(det blei så voksent og ansvarlig at fjasebilder med de to nevnte røykvarslerne er nærmest obligatorisk)

før jeg søkte det opp i ordboka visste jeg ikke at jeg alltid har savnet opprinnelsessoga til ordet «høgsete». den var ganske fin: høy / høg~sete (norr hásæti) om norr forh: gjeveste plass i stue el. hall; nå: plass ved enden av langbordet / overf: sette noe i h-t prioritere høyest

Advertisements