sjølv om google omsetjar ikkje kan nynorsk særleg godt, er det kanhenda litt frekt å våga seg ut på ei engelsk omsetjing av «tytebæret», som me plar syngja i familielag. eg har køyrt songen gjennom to gonger, sidan programmet let seg forvirra voldsomt av at substantiva vart skrive med stor boksav (jamfør versjon I). andre versjon er difor lett redigert til små bokstavar før omsetjing.

Versjon I:

Tyte carried up in Tuva
Wax beside a liti Von.
Forest with their green cap
Fosters many a raudleitt Son.

Even late in the autumn
Established small Svein to Bærskogs out:
«Raudt I lit,» Bæret sawn,
«came to me, the Little Gut.

Here, away from you I must taka;
Mogi Berry is without Ro.
Mal me healthy, that you can taste
Svaledrykken of my blood!

Matured you, so you will Beda
Just the same Prayer, which I am.
Mogen Mann the most need joy,
Away for people to give up.

versjon II:

tyte strawberry on tussock
grew beside a liti von.
forest with their green cap
fosters many a raudleitt son.

even late in the autumn
made little lad to bærskogs out:
«I red lights,» carrying sawn,
«came to me, you little-boy.

here away from me you must seize;
Mogi berries is no peace.
mal me healthy, that you can taste
svaledrykken of my blood!

matured you, so you will Beda
just the same prayer, which I am.
mature man most have joy,
away for people to give up.

og berre for stas, har eg omsett den siste versjonen attende til norsk:

tyte jordbær på tue
vokste ved en liti von.
skogen med de grønne cap
fostrer mange raudleitt sønn.

Selv sent på høsten
laget småsvein til bærskogs ut:
«Jeg rødt lys» bærer sagde,
«kom til meg, din lille-gutten.

her vekk fra meg må du ta;
Mogi bær er ingen fred.
mal meg frisk, at du kan smake
svaledrykken av mitt blod!

modnet deg, så du vil Beda
akkurat det samme bønnen, som jeg er.
eldre mann de fleste har glede,
bort for folk å gi opp.

kos dykk! kva for ein versjon tykte du var den gjevaste?

Advertisements