(orsak fargane / mangelen på dei. eg orkar ikkje rydda i html-en i kveld)

eit ynske frå torill i dag. ei veldig inkonsekvent omsetjing, der gugel greier å omsetja orda somme stader, men vel å ignorera dei andre stader. løye. eller berre typisk gugel.

Joy to the world, er Herren kommer!
La jorden få henne King;
La hvert hjerte forberede ham rom,
Og Heaven and nature sing,
Og Heaven and nature sing,
Og himmelen, og himmelen, og naturen synge.

Joy til jorden, Frelseren regjerer!
La menn sangene deres ansette;
Mens felt og oversvømmelser, steiner, åser og sletter
Gjenta lyden glede,
Gjenta lyden glede,
Gjenta, gjenta, lyden glede.

Ingen flere lar synder og sorger vokse,
Nor torner hjemsøke bakken;
Han kommer til å gjøre hans velsignelser strømme
Langt som forbannelsen er funnet,
Langt som forbannelsen er funnet,
Langt, langt, er forbannelsen funnet.

Han regjerer verden med sannhet og nåde,
Og gjør nasjoner bevise
Herlighetene av hans rettferdighet,
Og lurer på om hans kjærlighet,
Og lurer på om hans kjærlighet,
Og undere, mirakler, hans kjærlighet.

det sluttar jo ikkje der. me må jo innom tysk fyrst. og av ein eller annan grunn vart denne omsetjinga betre (i tydinga: «fleire ord omsett til norsk»), endå den har vore gjennom fleire ledd enn den fyrste. viss me ser vekk frå oppmodinga om å gjera synder og sorger lengre, då.

Joy to the world, er Herren kommer!
La jorden få henne King;
La hvert hjerte forberede ham rom,
Og himmelen og naturen synge,
Og himmelen og naturen synge,
Og synger til himmelen, og himmelen og natur.

Joy til jorden, Frelseren regjerer!
La menn sangene deres ansette;
Mens felt og oversvømmelser, steiner, åser og sletter
Gjenta lyden glede,
Gjenta lyden glede,
Gjenta, gjenta, lyden glede.

Nei, la synder og sorger blir lengre,
Thorns forurenset jord;
Han kommer til å gjøre hans velsignelser strømme
Så vidt forbannelsen er funnet,
Så vidt forbannelsen er funnet,
Så langt, så langt, er forbannelsen funnet.

Han regjerer verden med sannhet og nåde,
Og gjør nasjoner bevise,
Herlighet hans rettferdighet,
Og lurer på om hans kjærlighet,
Og lurer på om hans kjærlighet,
Og undere, mirakler hans kjærlighet.

Advertisements