I dag saltar me Skodaen og dreg til Aust Erland, kvar no det landet ligg. Utan stavekontroll vert det fagnabod i Bibelen Word (truleg noko nytt microsoft har på gong. dei veit å samarbeida med rett «folk», heldigvis).  Me må berre gå ut med kollegaar, og strålen er en boks, Bjarte! alt dette frå den nederste norsk-tysk-norsk-versjonen, sjølvsagt. først kjem den obligatoriske norsk-engelsk-omsetjinga:

Fager is the sky blue,
sælt it is to skoda on
how the golden stjernor blinking
how they smile, how they vinkar
us from the earth up to them,
us from the earth up to them.

It was the middle of Christmas night
where a star blinka radt,
but with one of the celestial arc
beam is so Bjart a loge
as a liti stjernesol,
as a liti stjernesol.

When the star light and gentle
showed up at midnight,
left the old ordi such,
that a king without equal
should fødast on our soil,
should fødast on our soil.

Wise men from East Erland,
staff journey takes in hand;
this king will they find,
this king will they vinna
and for him bøygja knee,
and for him bøygja knee.

And the city of David they come,
find him there in Bethlehem,
without spelling and royal crown,
where it sits a fatig wife,
cradle baby on her lap,
cradle baby on her lap.

The star led the true and certain
wise men to Jesus Christ.
We have and the same star
we’ll just go with like,
we find our Savior up,
we find our Savior up.

This star Bjart and mild,
that can never wanted the wild,
it is happy and the large
fagnadbod in the bible the word
to shine for our feet,
to shine for our feet.

————————————————————————

Fager er den himmel blå,
Salter det er, på Skoda
som den gylne blinker stjernor
hvordan de smiler når de vinkar
oss fra jorden til dem,
oss fra jorden til dem.

Det var midt på julenatten
Når en stjerne Blinka Radt,
Men med en av regnbuer
Strålen er en boks Bjarte
som liti stjernesol,
som liti stjernesol.

Hvis stjerne lys og mild
viste seg ved midnatt,
igjen av den gamle ordinal slike
at en konge uten like
skal fødast på vår jord,
skal fødast på jorda vår.

De vise menn fra øst Erland,
Staff Reisen tar i hånden;
Denne kongen vil finne
Denne kongen vil dei vinna
bøygja for ham, og knær,
bøygja for ham, og knær.

Og Davids by, kommer de
finne ham der i Betlehem,
uten stavekontroll og kongelige krone,
fatig der en kvinne sitter,
Cradle baby i fanget ditt
Cradle baby på fanget.

Stjernen ledet den sanne og visse
Veier til Jesus Kristus.
Vi har og samme stjerne
Vi må bare gå ut med kolleger,
Vi viser til vår Frelser,
Vi viser til vår Frelser.

Dette star Bjarte og mild,
som kan aldri ønsket vill,
Han er glad og den store
fagnadbod i Bibelen Word
å skinne på beina,
for lys for våre føtter.

Advertisements