har me verkeleg eksamen 19. og 20. mai i vår? eg seier ikkje noko på at gebursdagen min vert råka – det er meir regel enn unntak – men sidan han likevel er involvert ynskjer eg meg spreidde eksamensdatoar i gåve.

Advertisements