ovmykje blogging i dag, men det er jo slikt oppgåveskriving lett kan føra til. her kjem òg ikkje mindre enn eit oppgåverelatert innlegg. eg leita etter ei bokmelding på den tyske litteraturhistorien eg nyttar i oppgåva, og fann faktisk noko som meinte seg å vera ein kritikk, endå eg tykte det var vel mykje skryt. (litt slik er det å ha rettleiing i tysk litteratur òg. det går mykje i «ikkje stort som må betrast her, sjå på kommafeila dine og skriv litt meir om denne karakteren her», også endar ein opp med ein middels karakter. då vil eg heller ha rettleiinga formulert slik: «du har laga ei skjendig stor mengd ord sjølv, og har vel eigentleg berre improvisert samsvarsbøyinga, oder? komma kan du ikkje»)

eg henter ut nokre gode sitat frå meldinga, og skal til å navigera vekk frå sida, då eg heilt øvst ser at nettlesaren min (google chrome) har ei melding til meg: «denne siden er på tysk. vil du ha den oversatt?». ja jøss, køyr på! resultatet ser ut som noko google translate har stelt til, og det er det vel òg, sidan det er google sin nettlesar. det gjekk litt betre enn då gugel omsette jolasongar (trykk på merkelappen «jolakalender» til høgre for å sjå). her er hovuddelen i bokmeldinga:

«Boken er sikkert veldig omfattende og en godt strukturert og meningsfull måte. Så har man her en fire-farge design som forståelsen og oversikten er nyttig, og de siste trendene, og utenlandske, men av tysktalende områder ble installert. På slutten av hver epoke kapittel finner man igjen en kort oppsummering av den spesifikke egenskaper, slik at gjentakelse effekten har så eller om det må være rask, selv kort, bla kan sammendraget bare.
Tekstene er informative og svært krevende, men ikke vært skrevet i en kinesisk spesialist. Snarere artikkelen forklarer dette viktige og dermed leseren nærmere. For eksempel i kapittelet om middelalderens litteratur, noen viktige ord oppført og tilsvarende oversettelsen og hva det har å bety det samme inkludert.
Blant tekstene å finne arbeid bestillinger. Så skal studentene et bilde utseende, for eksempel og det knytte egenskaper, dikt eller en prosatekst bare lese, og viser til peke på noen.
På slutten av boka finner du en detaljert tilbygg som ikke er et personlig register bare tilbyr, slik at visse forfattere og personligheter kan finne nesten umiddelbart, men også et emne indeks og en bibliografi. Sistnevnte er svært detaljert og delt inn i ulike områder som «Forfattere og kilder» og «Brukt sekundærlitteratur «, med igjen i epokar delt selv.
For tekstene, det er bilder som de ulike forfatterne avbilder, henholdsvis i hvert tilfelle som det mulig, er svart hvitt eller farger, noen ganger også trukket. Bildene er ganske små, men av god kvalitet og gjør det fornuftig, at de gir studentene mulighet til å se menneskene bak informasjonen skjule.
Som en ekstra bok eller en plakat er et mål på hvor de viktigste epoker og deres representanter er plassert.»

Advertisements