testspørsmål: du køyrer på ein smal veg og har ein syklist føre deg. det er ikkje plass til å køyra forbi, så du hengjer deg tett i røvi på syklisten, som vel å sykla inn i ei luke mellom nokre bilar og senkja farten. dette tyder

a) du har fenge eit høve til å køyra forbi
b) du skal senkja farten og venta til syklisten er nøydd til å sykla ut att (kan ikkje venta i luka så inst lenge på to hjul), og leggja deg bakom att. gjer dette omatt til det klikkar for syklisten. han/ho vil då gå av sykkelen og venta heilt til du gjennomfører punkt a.

fasit: bør ikkje vera naudsynt, men om du valde punkt b) er du dust og skulle mist lappen, samt hatt i røvi.

Advertisements