Sylvi Listhaug. uttrykk som «mange meiner at X» tyder ikkje «X er det einaste som er rett» / «alle meiner X», slik du trur. snarare er det slik at «mange mener at X» samstundes opnar for at «det er mogeleg at andre kan meina noko anna enn X». dette er tiandeklassingar flest klar over. (merk at eg her opnar for at det ikkje gjeld samtlege tiandeklassingar. det går små frp-arar på ungdomsskulen òg)

Advertisements