øving: springa 5 kilometer medan eg ser eit program om ein mann som prøver å verta inkludert i ein løveflokk

effekt: klar betring av humør, og eit minutt raskare enn sist

konklusjon: løver har ein positiv verknad på livet. meir av det frametter.

Advertisements