det er ein støtt returnerande kveps inne i kjøkenet, som forstyrrar biletkommentaren noko valdsamt. eg må sjå til å få han ut. men: finaste boka i år, så langt. elles sitert her, då utan bilete.

~ inger bråtveit: siss og unn

Advertisements