tað er mjørki í Bjørgvin. tað er stuttligt og dámar mær sera nógv.

elles er det mykje tre. heilt hemningslause mengder. dette er ikkje ein by, det er ein regnskog (og det er det jo faktisk. regelmessig regn kvar ettermiddag heile sumaren gjennom). men om det finst nokon annan stad kor fleire menneske har valt å busetja seg i skogen, og så berre lata alle trea verta ståande som før?

vit búgva í skóginum…

tre. overalt. så mykje tre var det, at det var nærast umogeleg å taka eit bilete av skogen. ti trea alltid stod i vegen. å ikkje kunna sjå skogen for berre tre – mykje meir enn ei fast vending!

Advertisements