ö lagar ein ved å trykkja ¨ og følgja på med o. jaudå, eg skjønar at vedkomande her anten ynskte å endra alle ø-teikn i eit dokument (“søk og byt ut”!) eller få tastaturet til å laga ö-ar med same tast som ø. undervegs fann han/ho nettnerdinga mi. korleis i all verda gjekk det til?

brigda: ved å søkja “hur man får norsk ø til svenska ö på datorn” i (norsk?) gugel, kjem alle dei svensktagga innlegga mine opp som øvste treff. det er ei galen verd.

Advertisements