det tok lang tid før eg fann fram gugelomsetjaren i sumar, altså kan eg ikkje ha kjeda meg så mykje som eg sjølv har heve inntrykk av. eller eg er mindre oppfinnsam i år enn eg plar. men i dag, attande juli, kjende eg trongen til å køyra ein uvitande tekst gjennom dette beint fram utrulege omsetjingsverktyet.

framleis under sterk færøysk påverknad valde eg bølgjesongen som offer. her kan de sjå/høyra ei minneverdig eurovision-framføring av han samstundes.

ALDAN

Orð: Gunnar Hoydal · Lag: Annika Hoydal.

Altíð ræddist eg taran í sjónum,
rekandi vøkstur um klettar og brot,
síðani, saman við ótta og vónum,
hevur tú rikið mítt hjarta á flot.

Tak í meg, tak um mín iva,
nem við meg, nert ikki við,
sissa meg, tá eg vil liva,
øs meg, tá eg biði um frið.

Nú ert tú aldan, og eg eri tarin,
dregur meg at tær og rekur meg frá,
eigi teg, eigi teg, tá tú ert farin,
veit at eg missi teg, tá tú ert hjá.

Alt tað, sum lokkar og alt, sum vil styggja,
fløðandi, fjarandi ert tú í mær,
lyftur meg upp nú og letur meg liggja,
myrkrið, sum bjargar og ljósið, sum slær.

Ræddist eg sjógvin við myrkri og megi,
visti meg stíga á ótryggan veg,
líknandi leið, men við rekandi gleði,
gangi eg nú : Nú ræðist eg teg.

Tak í meg, tak um mín iva,
nem við meg, nert ikki við,
sissa meg, tá eg vil liva,
øs meg, tá eg biði um frið.

dette var jo truleg heilt færøysk for nokon av dykk. og verre vert det, for den vituge danske versjonen var det uråd å finna. (nei, eg prøvde nok ikkje så hardt). men eg kan avsløra at det opprinnelege innhaldet samsvarar lite med gugel sitt produkt, om det skulle overraska einkvan. ja, og forresten, google translate omset ikkje frå færøysk enno, so eg laut velja islandsk som kjeldespråk.

i omsetjing til det almindelige bogsprog vert det klårt kvifor songen vart so sentral i nordkurstilværet. det ser ut til å gå i studenttematikk her; noko om angst, frykt og håp (typ eksamen?), pausar (frå lesing?), og så eksempla og alle desse truga artane… biologistudent? frå tredje vers og utover går det truleg i festskildringar, nedskrivne noko utpå natta etter mykje drykk, og eitt sindur torv, kanska. eller også tyngre stoff. islandsk > norsk (bokmål):

Aldan

Altíð ræddist eksempel om havet,
rekandi vøkstur av klipper og pauser,
Deretter, med frykt og håp,
Staten hevur du mitt hjerte flytende.

Ta på med, ta deg tid til Iva,
studenter med Meg, nEr vi ikki,
sissa med, vil jeg tå Liva,
Os med, toe jeg ba om fred.

Nå du er bølger, og jeg eri tårer,
Meg gjør det klart at opererer fra Meg,
ingen arter, ikke arter, toe du er borte,
Jeg vet at tapet av arter, tå du er med.

Alt samtykke, noen øredobber og alt, noen ønsker å uroe,
flom, Ånd fjernkontrollen er du i jomfruen,
Meg løfter deg nå og la Meg ligge
mørke, noen redning og lys, noen dårlige.

Ræddist Jeg sjógvin den mørke, side,
lagre Meg utro skritt på veien,
mens dødelighet, menn med rekandi glede,
Jeg kjører nå: Nå har jeg ræðist arter.

Ta en Meg, ta deg tid til Iva,
studenter med Meg, nEr vi ikki,
sissa med, vil jeg tå Liva,
Os med, toe jeg ba om fred

det er trasig at gugel ikkje kan omsetja til mitt eige språk, so eg trøsteomsette til dansk og svensk òg, med von om at vertfall den svenske versjonen ville varma um hjarta, slik svensk plar. det synte seg å verta ganske likt versjonen ovanfor, berre betre. mykje meir poetisk med ei gong. og mest poetisk om ein tek det beste frå dei to, og set det saman til ein galen språkleg collage:

Aldan

Altid ræddist f.eks hvad angår havet,
rekandi vøkstur sten fragment,
Därefter, med fruktan och hopp,
Statligt hevur du mitt hjärta flytande

Ta en Meg, ta den tid Iva,
studenter med Meg, nÄr vi ikki,
Sissa med kommer jag tå Liva,
Os med, tå jag bad om fred.

Nu är du vågor, och jag ERI tårar,
Meg gör klart att verksamt från Meg,
nogen arter, der ikke arter, toe du er væk,
Jag vet att förlusten av arter, tå du är med.

Ræddist Jag sjógvin den mörka, sida,
spara Meg otrogen steg på vägen,
mens dødeligheden, mænd med rekandi glæde,
Jeg kører nu: Nu skal jeg ræðist arter.

Alt samtykke, nogle øreringe og alt, nogle ønsker at forstyrre,
översvämning, Ande fjärrkontrollen är du i flickan,
Meg elevatorer op nu og lad Meg ligge
mörka, vissa undsättning och ljus, några dåliga.

Tag en Meg, tager sig tid Iva,
studerende med Meg, vi nEr ikki,
Sissa med, vil jeg tå Liva,
Os med toe jeg bad om fred.

å, gugel. timar med underhaldning. eg er freista til å gjeva dykk islandsk > tysk > svensk-omsetjinga, ho var veldig fin, med «åtgärder» og alt. men det er å dra det for langt. gangi eg nú, liksom.

Advertisements