eg har fått e-brev frå «engelsk lærer 10. trinn».

så då… kvar skal ein byrja? elevane? lærarane? nasjonal haldningskampanje*?

(ja, så vil eg berre nett seia til kverulantane at læraren si nasjonale tilhøyrsle er norsk, til naud skandinavisk. og sikkert fagleg miljøskadd. det hjelper ikkje.)

*’støttegruppe for lærarstudentar som opplever vanskar med åtferd i møtet med andre si språklege framferd», til dømes.

Advertisements