etter at ho mor gjorde eit funn i heimen, er ordlista no oppdatert med illustrasjon til ordet “mimelapp”. etter oppmoding frå same mor, er også omgrepet “tv2-benken” kome med i lista.

Advertisements