etter at ho mor gjorde eit funn i heimen, er ordlista no oppdatert med illustrasjon til ordet «mimelapp». etter oppmoding frå same mor, er også omgrepet «tv2-benken» kome med i lista.

Advertisements