kompenserer for at eg gløymde ein dag! her kjem eit innlegg sånn midt mellom to dagar.

nynorsk -> bokmål -> engelsk:

Light the candles

Light the candles!
A candle will burn
for this our planet.
The shining sky star
where we and others go,
around and share Vonen
beneficence that things will happen.
Do the earth and sky meet.
A candle is lit for it.

Light the candles!
Two lights will shine
for love and faith.
For those who show care
and always bridges.
Must get refugees home
and prisoners considered free
Light the candles for those who cry
and for those who comforted you can give.

Light the candles!
Three light will flash
for all that must be fought
for justice and for freedom
and who need help from us.
Do we get to a society
where all people are included.
Light the candles to the contrary
for freedom, justice and peace.

Light the candles!
Now rays together
the four lights clearly
for he who loves all
and knows our life.
Light the candles for sky king
so that gjetarflokken
for earth and sky child
as in a manger lay.

engelsk -> bokmål -> nynorsk:

Tenn ljos

Tenn ljos!
Eit ljos skal brenne
for denne planeten vår.
Den lysande sky stjerne
der vi og andre går,
rundt og dele Vona
velgjørenhet at ting vil skje.
Må jord og himmel møtst.
Eit ljos er tent for det.

Tenn ljos!
To ljos skal skinne
for kjærleik og tru.
For dei som viser omsut
og alltid bruer.
Må få flyktningar heim
og fangar som fritt
Tenn ljos for dei som græt
og for dei som trøysta du kan gje.

Tenn ljos!
Tre blinkar
for alle som må bekjempast
for rettferd og for fridom
og som treng hjelp frå oss.
Får vi til eit samfunn
der alle menneske er inkludert.
Tenn ljos for det motsette
for fridom, rettferd og fred.

Tenn ljos!
No strålar saman
dei fire lysene tydeleg
for han som elskar alle
og kjenner liva våre.
Tenn ljos for himmelen kongen
slik at gjetarflokken
for jord og himmel barnet
som i ein krybbe låg.

….og den evige slageren nynorsk -> bokmål -> engelsk -> tysk -> bokmål -> nynorsk:

Tenn ljos

Tenn ljos!
Eit ljos brenn
for denne planeten.
Den lysande stjernene på himmelen
der vi og andre går
å setje Vona
Velgjerande organisasjonar at ting skjer.
Må ta himmelen og jorda.
Eit ljos tent for dei.

Tenn ljos!
To ljos skinnar
for kjærleik og tru.
For dei som viser omsut
og over bruer.
Må få flyktningar heim
og fangar å vere fri
Tenn ljos for dei som græt
og for dei som kan gje deg trøst.

Tenn ljos!
Tre blinkar
for dei som må bekjempast
for rettferd og for fridom
og som treng hjelp frå oss.
Får vi eit samfunn
der alle menneske er inkludert.
Tenn ljos på motsett
for fridom, rettferd og fred.

Tenn ljos!
No stråle saman
Dei fire lysene tydeleg
for han som elskar alle
og kvitt, liva våre.
Tenn ljos for Sky King
slik at gjetarflokken
for jord og himmel barnet
låg i ein krybbe.

Advertisements