eller: lettvinn løysing. eg møter eventuell kritikk med at innhaldet i dagens kalender i minsto er jolerelatert. dette er mi førre statusmelding på fjesboka, med kommentarar til, køyrd gjennom gugel til engelsk. for optimal jolesteming har eg omsett den engelske teksten til svensk etterpå. rett ut or astrid lindgrens verd, tykkjer eg!
her kjem den engelske teksten:

Ida: have welcomed into jola trade with his mother in a safe two months! tomorrow is the day, and tonight, for about an hour ago, Raukar immune system in a serious bang. åååh … : (

Hanna: 😦 (

Ida: bright point: I’m still sick Sunday, I can easily discharge from the traditional houses of the sink – but at the same time get to be on the Chinese restaurant afterwards …

Martin: never so bad that it does not hurt anything.

Line: Oh no! When will I not met you then: (

Ida: maybe I will be so sick that I did not endures the journey home? traditional washing is unfortunately … yes tradition: / kem ska cleaned the bathroom if I do not do then? crisis!

Bendik: with dark trailer voice … «The day when everything went to hell going to the movies, on May 5.»

Ida: May 5 no? it is the year jola film! what is more frightening than a dirty bathroom right before Christmas? very little. oppfølgjar: «when the stove stopped short at 13.30 on Christmas Eve»

svensk versjon. kjenn berre, kor jolestemninga breier om seg!

Ida: har välkomnat till Jola handel med sin mamma på ett säkert två månader! i morgon är dagen, och ikväll, i ungefär en timme sedan, Raukar immunförsvaret i en allvarlig smäll. Åååh … : (

Hanna: 😦 (

Ida: ljus punkt: jag är fortfarande sjuk söndag, kan jag lätt lossas från de traditionella husen i vasken – men samtidigt får vara på den kinesiska restaurangen efteråt …

Martin: aldrig så dåligt att det inte gör ont någonting.

Line: Åh nej! När kommer jag inte träffat dig då: (

Ida: kanske jag kommer att vara så sjuk att jag inte uthärdar hemresan? traditionell tvätt är tyvärr … ja tradition: / KEM SKA rengöras badrummet om jag inte göra då? kris!

Bendik: med mörk trailer röst … «Dagen då allt gick åt helvete att gå på bio, den 5 maj.»

Ida: 5 maj nej? Det är år Jola filmen! Vad är mer skrämmande än en smutsig badrum precis före jul? mycket lite. oppfølgjar: «när köket stannade på 13,30 på julafton»

Advertisements