ein liten trall, kjend for alle på Voss, omsett til mange språk.

Da va fox and Rotto and the pig then went a walk on the ice.
then came up an old man we stick in hand and
drove them ashore.
Da va fox and Rotto and the pig.

Da va Fuchs und Rotto und das Schwein ging dann ein Spaziergang auf dem Eis.
dann kam ein alter Mann wir Stock in der Hand und
trieb sie an Land.
Da va Fuchs und Rotto und das Schwein.

Da va räv och Rotto och grisen gick sedan en promenad på isen.
sedan kom en gammal man vi håller oss i handen och
körde dem i land.
Da va räv och Rotto och grisen.

sidan songen opprinneleg er skrive på «nynorsknær» dialekt, og gugel omsetjar ikkje kan nynorsk, er det alltid kjekt å prøva å omsetja frå svensk. nynorsk held jo til ein stad mellom svensk og bokmål. det synte seg å vera ein utruleg god idé – med andre ord gav det eit utruleg dårleg, og difor kjekt, resultat. svensk -> bokmål:

Da va rev og Rotto og gris så gjekk SEG ein gå på isen.
Så kom vintage flat ein mann meg tryllestaven i hånden og
dei jakten på land.
Da va rev og Rotto og gris.

her er den engelske versjonen omsett attende til norsk:

Da va rev og Rotto, og grisen gikk deretter en tur på isen.
Deretter kom en gammel mann vi holder oss i hånden og
kjørte dem i land.
Da va rev og Rotto og grisen.

sidan det er litt frekt å be gugel omsetja songar på dialekt, har eg køyrd ein versjon på korrekt nynorsk gjennom òg. det vart keisamt förstås. her i engelsk form:

Det var reven og rotta og grisen, som var en tur på isen.
som oppstod en gammel mann med en kjepp i hånden og
kjørte dem i land.
Det var reven og rotta og grisen.

Advertisements