songen i dag omsette eg i von om å sjå treslaget «sprake» i full vigør. det ser eg ikkje. dei i songen ser litt, og det er jo ei føremål når ein skal gå kring eit tre såpass lenge. og eg liker det som har hendt med frasen «tidlig en mandags morgen»

Så går vi rundt om ein enebærbusk,
enebærbusk, enebærbusk.
Såg går vi rundt om ein enebærbusk,
tidleg morgonen til ein måndag.

1. Så gjer vi så når vi vaskar tøyet vårt,
vaskar tøyet vårt, vaskar tøyet vårt.
Så gjer vi så når vi vaskar tøyet vårt,
tidleg morgonen til ein måndag. Refrain:

Såg går vi rundt om ein enebærbusk…
tidleg morgonen til ein tysdag…

2. Så gjer vi så når vi skyller tøyet vårt…
tidleg morgonen til ein tysdag… Refrain:

Såg går vi rundt om ein enebærbusk…
tidleg morgonen til ein onsdag…

3. Så gjer vi så når vi hengjer opp tøyet vårt…
tidleg morgonen til ein onsdag… Refrain:

Såg går vi rundt om ein enebærbusk…
tidleg morgonen til ein torsdag…

4. Så gjer vi så når vi rullar tøyet vårt…
tidleg morgonen til ein torsdag… Refrain:

Såg går vi rundt om ein enebærbusk…
tidleg morgonen til ein fredag…

5. Så gjer vi så når vi stryk tøyet vårt…
tidleg morgonen til ein fredag… Refrain:

Såg går vi rundt om ein enebærbusk…
tidleg morgonen til ein laurdag…

6. Så gjer vi så når vi vaskar golvet vårt…
tidleg morgonen til ein laurdag… Refrain:

Såg går vi rundt om ein enebærbusk…
tidleg morgonen til ein sundag…

7. Så gjer vi så når til kyrkje vi går…
tidleg morgonen til ein sundag… Refrain:

Så gjer vi så når vi heimover går…
tidleg middagen til ein sundag…

Advertisements