hugsyn – fantasi, idé, fyrestelling, tankeprodukt
hugsviv – innfall, tanke
hugsvaling – trøyst, kveik, lindring
hugleggja – få kjær, forelska seg i, få interessa for
hugbera – tenkja på, hava godhug for

grunngjeving: dei tre øvste orda er øvst fordi forma og innhaldet høver godt saman. (dette ser ut til å ha noko med s-en i ordet etter å gjera?) eg har lyst til å teikna desse tre, med gråblyant og lange mjuke strekar. i hugsynteikninga er det litt ljoseraudt òg. difor er det heilt øvst.

Advertisements